Adaptogeny

Termín adaptogen je pojem z alternativní medicíny, který označuje rostlinný produkt zvyšující odolnost organismu proti stresovým situacím, jako je zranění, úzkost nebo tělesná únava; zlepšují schopnost odolávat změněným podmínkám (adaptovat se na ně, přizpůsobit se jim). Termín vytvořil ruský vědec Nikolaj Lazarev v roce 1947. Lazarev vytvořil kriteria, podle kterých se posuzuje, zda rostlina patří mezi adaptogeny:

- Musí mít jen minimální nepříznivé působení na fyziologické funkce organismu.
- Musí zvyšovat odolnost organismu proti nepříznivým vlivům nikoliv specifickým účinkem, ale prostřednictvím široké škály   fyzikálních, chemických a biochemických faktorů.
- Musí mít celkově normalizující účinek, zlepšující všechny stavy a nezhoršující žádný z nich.

Udává se, že adaptogenní rostlinné drogy jsou jedinečné oproti jiným látkám ve své schopnosti udržovat rovnováhu hormonů a imunitního systému. Pomáhají organismu udržovat optimální homeostázu.

zdroj: Wikepedie https://cs.wikipedia.org/wiki/Adaptogen