O nás


Tradiční čínská medicína má být daleko více než jen komerční byznys.

Jde o ucelenou nauku zabývající se stvořením Světa, jejíž jednou součástí je i využívání nepřeberného množství bylin k harmonizaci lidského organizmu. To je také důvod, proč jsme se rozhodli tyto rostliny, jejich části či extrakty do Evropy dovážet.

Námi dovážené zboží je testováno na přítomnost těžkých kovů, pesticidů a zkoumáno na přítomnost plísní.

Nejsme členy žádných asociací a ani nemáme ambici někam patřit, každopádně se však svou činností snažíme přispět k harmonii celého Vesmíru.

Neboť: „Jest pravdivé, jest jisté, jest skutečné, že to, co jest dole, jest jako to, co jest nahoře a to, co jest nahoře, jest jako to, co jest dole, aby dokonány byly divy jediné věci“.

Proto také pevně věříme, že všechny naše drobné činy a skutky ovlivňují kvalitu celého Stvoření a tedy mají dopad na každého z nás.